هر كه راهى رود كه در آن دانشى جويد، خداوند او را به راهى كه به سوى بهشت است ببرد، و برترى عالِم بر عابد، مانند برترى ماه در شب چهارده، بر ديگر ستارگان است.

خبرنامه

با ثبت شماره موبایل خود در خبرنامه، از جدیدترین کتاب ها و تخفیف ها با خبر شوید.