هر كه راهى رود كه در آن دانشى جويد، خداوند او را به راهى كه به سوى بهشت است ببرد، و برترى عالِم بر عابد، مانند برترى ماه در شب چهارده، بر ديگر ستارگان است.
همهآشپزیپوشاکآرایشیمهارترایانه و حسابداریهنریفنی و مهندسی

مجموعه سوالات آشپز درجه 2

22000 تومان

مجموعه سوالات استاندارد بافنده پوشاک دو میل

23000 تومان

مجموعه سوالات الگوساز و برشکار لباس زنانه

27000 تومان

مجموعه سوالات استاندارد خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

22000 تومان

مجموعه سوالات بچه گانه و دخترانه دوز

30000 تومان

مجموعه سوالات خیاط لباس شب و عروس

26000 تومان

مجموعه سوالات خیاط لباس کشی

23000 تومان

مجموعه سوالات شلوار دوز

24000 تومان

مجموعه سوالات ضخیم دوز زنانه

28000 تومان

مجموعه سوالات راسته دوزی

25000 تومان